Fundacja „Człowiek Sztuki” rozpoczyna w Bornem Sulinowie realizację projektu pt. „Senior i junior na glinianych nóżkach”.

Celem projektu jest pogłębienie wzajemnej integracji, zrozumienia, szacunku i poczucia więzi, pomiędzy dwiema grupami pokoleniowymi: osób po 50. roku życia oraz dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat, zamieszkałych na terenie Bornego Sulinowa.

Projekt potrwa do końca lutego przyszłego roku. Przewidziano w nim realizację:

  • cotygodniowych warsztatów z ceramiki i rzeźby, z wykorzystaniem gliny jako materiału twórczego,
  • dwóch wycieczek do pracowni artystycznych, miejsc związanych z kulturą i sztuką,
  • oraz wystawy na zakończenie projektu, na której seniorzy i juniorzy pokażą zaproszonym gościom efekty wspólnej pracy twórczej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Częściowa odpłatność za udział w projekcie wynosi 25 zł miesięcznie od osoby.

Chętni do udziału w projekcie – osoby po 50. roku życia oraz dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat, zamieszkali na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo – proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest w biurze Budynku Kulturalno-Oświatowego przy Al. Niepodległości 28 w Bornem Sulinowie i na stronie internetowej człowieksztuki.pl. Nabór do projektu potrwa do 10 września, ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje – na stronie www.człowieksztuki.pl oraz pod numerami telefonów 608 519 637 lub 791 666 619.

senior_i_junior_plakat

obraz-00670. rocznica wymarszu francuskich jeńców wojennych z obozu
Oflag IID Gross Born do obozu Oflag IIB Arnswalde
i przybycia polskich jeńców wojennych do obozu Oflag IID Gross Born
z obozu Oflag IIB Arnswalde

Długo przygotowywane uroczystości nie mogłyby się odbyć bez pomocy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, wsparcia finansowego Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego i szefowej stołówki – Pani Anny Krajewskiej oraz jej pracowników, a także Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie – Pani Elżbiety Willich i jej pracowników. Dzięki pomocy dr Renaty Kobylarz, zastępcy dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu, możliwe stało się  zaprezentowanie na wystawie w Izbie Muzealnej w Bornem Sulinowie materiałów archiwalnych z zasobów muzeum związanych z Oflagiem IID Gross Born. Przy przygotowaniu wystawy wielką pomoc okazała również Pani Wioletta Mioduszewska z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. Dziękujemy!!! więcej … »

obraz-238Niezwykłego wyczynu dokonał 56 – letni Wiesław Wepa rodem z Chełmna, który przejechał 650 km na rowerze w ciągu 35 godzin, by zdążyć na obchody 70. rocznicy wymarszu żołnierzy francuskich z Oflagu IID i przybycia oficerów polskich z Oflagu IIB. więcej … »

obraz-496W ramach podpisanego pomiędzy Stowarzyszeniem Pamięci Oflagów IID, IIB-XXIB, Gminą Borne Sulinowo, Zespołem Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie i Izbą Muzealną porozumienia, przedstawiciele francuskiego stowarzyszenia przekazali na rzecz Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie kwotę € 5.000,00. więcej … »

Fundacja „Człowiek Sztuki” zaprasza dzieci i młodzież z Bornego Sulinowa do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach ze sztuk plastycznych, w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. więcej … »