Cennik

BILET GRUPOWY 2,00 zł/osoba
BILET ULGOWY 3,00 zł/osoba
BILET NORMALNY 4,00 zł/osoba
BILET RODZINNY 8,00 zł/4 osoby
DODATKOWO:
OPROWADZENIE Z PRZEWODNIKIEM 50,00 zł/1 godz.
LEKCJA MUZEALNA 50,00 zł/1 godz.
WYKŁAD Z HISTORII BORNEGO SULINOWA 50,00 zł/1 godz.
WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM 50,00 zł/1 godz.
FOTOGRAFOWANIE, FILMOWANIE AMATORSKIE
bez zgody na publikację
5,00 zł
FOTOGRAFOWANIE, FILMOWANIE do celów komercyjnych Cena negocjowana indywidualnie
ZWIEDZANIE IZBY MUZEALNEJ – poza godzinami otwarcia
(TYLKO DLA GRUP I WYCIECZEK)
30,00 zł + 2,00 zł/osobę
ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY
Z TERENU GMINY BORNE SULINOWO – WSTĘP WOLNY