dscf1289 Budynek Kulturalno-Oświatowy działający przy Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie, został oddany do użytku 1 września 2009 r. po kapitalnym remoncie.

Celem działaności jest:

- stworzenie warunków dla rozwoju edukacji i aktywizacji zawodowej jako głównego stymulatora rozwoju

- działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz stworzenie infrastruktury zapewniającej powszechny dostęp społecznościom lokalnym do aktywnego uczestnictwa w życiu sportowo – kulturalnym

- zapewnienie zrównoważonego poziomu rozwoju gospodarczego gminy poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, zasobów ludzkich i specyfiki Bornego Sulinowa

- promocja walorów historycznych oraz turystyka, jako główny element rozwoju gospodarczego gminy.