Borne Sulinowo jest jednym z młodszych miast w Polsce, nierozerwalnie połączonym z historią militarną i pobytem armii niemieckiej do 1945 roku oraz od 1945 do 1992 roku pobytem armii radzieckiej. Od tego czasu Borne Sulinowo rozpoczęło swoją cywilną historię. Budynek Kulturalno – Oświatowy działający przy Zespole Szkól im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie został przekazany do użytku 01.09.2009 r. po kapitalnym remoncie.

Dnia 17.09.2010 r. szkoła otrzymała imię ,,Bohaterów Oflagu II D” na uroczystość nadania imienia przybyła m.in. grupa gości z Francji ze Stowarzyszenia Przyjaciół Rodzin Jeńców Wojennych (l’Amicale de l’OFLAG IID-IIB-XXIB) pod przewodnictwem sekretarza stowarzyszenia Etienne Jacheet, kombatanci WP byli żołnierze AK, rodziny żołnierzy więzionych w Oficerskim Obozie Jenieckim Oflag II D. Historia obozów zlokalizowanych w pobliżu Bornego Sulinowa, przez które przewinęło się w czasie II wojny światowej ponad 50 tysięcy żołnierzy jeńców wojennych (Polaków, Francuzów, Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Jugosłowian, Włochów i innych narodowości) jest bliżej nieznana i do tej pory nie ujrzała w pełni światła dziennego.

Okres stacjonowania Wojsk Radzieckich w Bornem Sulinowie od 1945-92 roku przyczynił się do tego, że dawni jeńcy, którzy przeżyli piekło niewoli nie mogli odwiedzać miejsca dawnego obozu i cmentarzy, na których spoczywają ich koledzy z czasu niewoli. Według przeprowadzonych ekshumacji i badań przez prof. Andrzeja Kolę z Uniwersytetu Toruńskiego w pobliżu dawnych obozów jenieckich spoczywa ok.12 tysięcy żołnierzy różnych narodowości.

W obozie Oflag II D działała Biblioteka, która liczyła ponad 22 tysiące woluminów, odbywały się wykłady i zajęcia nawet na poziomie akademickim, żołnierze podwyższali swoje kwalifikacje zawodowe, podnosili poziom swojej wiedzy uczyli się języków obcych. W roku olimpijskim 1944 w obozie zorganizowano olimpiadę, tam też działał Teatr Symbolów, którego kierownikiem literackim był min. Leon Kruczkowski. W Oflagu II D przebywały znane osoby min. mjr Henryk Sucharski dowódca obrony Westerplatte, prof. Aleksander Gieysztor, Adam Rapacki, kilku polskich olimpijczyków z okresu przedwojennego. Na terenie obozu znajdowali się także wzięci do niewoli po upadku Powstania Warszawskiego oficerowie Armii Krajowej. W obozie jenieckim w różnym okresie czasu przebywało ponad 5 tysięcy oficerów i żołnierzy. Wielu spośród przebywających w obozach jeńców zmarło tutaj z wycieńczenia, chorób i odniesionych ran.

Borne Sulinowo od 5 czerwca 1993 roku jest miastem cywilnym i jest przebudowywane z dawnego garnizonu wojskowego do nowych potrzeb cywilnych mieszkańców. Prawa miejskie Borne Sulinowo otrzymało 15 września 1993 roku, później miasto zostało siedzibą władz miejskich stając się Centrum administracyjnym i gospodarczym gminy.

Podczas nadania imienia Bohaterów Oflagu II D Zespołowi Szkół w Bornem Sulinowie w Izbie Muzealnej dokonano otwarcia wystawy pt. „Oflag II D, Gross Born, Борно Cулиново”, w której brali udział zarówno mieszkańcy jak i zaproszeni goście. Wielu z nich zdeklarowało chęć przekazania pamiątek dotyczących pobytu krewnych w obozie. Zbiory powiększane są sukcesywnie dzięki hojności naszych mieszkańców, którzy wypracowują wspólne dziedzictwo kulturowe.

W Izbie Muzealnej mieszczą się zbiory dotyczące burzliwych dziejów Bornego Sulinowa od czasów I wojny światowej do czasów obecnych. Niewielka ekspozycja poświęcona historii Oflagu II D, w przyszłości będzie rozbudowana o pozyskane eksponaty i materiały naukowe.


IZBA MUZEALNA
czynna

01.09.2010 – 30.06.2011
od wtorku do piątku w godzinach 10:30 – 14:30

Dla grup powyżej 10 osób możliwość zwiedzania Izby Muzealnej
w każdy dzień tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


 Cennik

BILET GRUPOWY 2,00 zł/osoba
BILET ULGOWY 3,00 zł/osoba
BILET NORMALNY 4,00 zł/osoba
BILET RODZINNY 8,00 zł/4 osoby
DODATKOWO:
OPROWADZENIE Z PRZEWODNIKIEM 50,00 zł/1 godz.
LEKCJA MUZEALNA 50,00 zł/1 godz.
WYKŁAD Z HISTORII BORNEGO SULINOWA 50,00 zł/1 godz.
WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM 50,00 zł/1 godz.
FOTOGRAFOWANIE, FILMOWANIE AMATORSKIE
bez zgody na publikację
5,00 zł
FOTOGRAFOWANIE, FILMOWANIE do celów komercyjnych Cena negocjowana indywidualnie
ZWIEDZANIE IZBY MUZEALNEJ – poza godzinami otwarcia
(TYLKO DLA GRUP I WYCIECZEK)
30,00 zł + 2,00 zł/osobę
ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY
Z TERENU GMINY BORNE SULINOWO – WSTĘP WOLNY