foto-212W dniach 24-27 kwietnia br. w Bornem Sulinowie odbyły się międzynarodowe warsztaty zorganizowane w ramach projektu partnerskiego Grundtvig „Creating a Fundament for Teaching the History of Cold War”, programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem projektu jest wymiana doświadczeń z zakresu ochrony spuścizny zimnej wojny, a także wzmocnienie potencjału instytucji powołanych do tego celu. W warsztatach uczestniczyło 20 osób z Estonii, Norwegii, Danii i Niemiec.
W trakcie wizyty goście mieli okazję zapoznać się z miejscami związanymi z okresem zimnej wojny. Wycieczki do Podborska pod Białogardem i Brzeźnicy-Kolonii koło Sypniewa wzbudziły niemałe emocje. Podobnie jak informacja, iż zmagazynowane tam głowice miały być wykorzystane m.in. podczas ataku nuklearnego wojsk Układu Warszawskiego na Niemcy Zachodnie i Danię. Ciekawym pomysłem na obcowanie z lokalną historią okazała się także wycieczka rowerowa po Bornem Sulinowie i okolicy zwieńczona emocjonującą przejażdżką pojazdem gąsienicowym po „tankodromie”. Jeden dzień organizatorzy warsztatów przeznaczyli na zwiedzanie umocnień Wału Pomorskiego. Przewodnikiem po bunkrach Góry Śmiadowskiej i bunkra trzesieckiego w Szczecinku był Piotr Letki – wielki miłośnik historii militarnej. Ważnym punktem programu warsztatów były także spotkania z naocznymi świadkami okresu zimnej wojny. W czwartek przy kolacji, w wielkiej ciszy i skupieniu, goście wysłuchali osobistej historii rodziny Państwa Janiny i Włodzimierza Stecenko oraz ich córki Ireny. Podobnie w piątek, w Kaffe Sasza, Oleksandr Piven zaciekawił przybyłych opowieściami ze swojego pobytu w Bornem Sulinowie w czasie, gdy stacjonowały tu wojska radzieckie. Późnymi popołudniami uczestnicy projektu brali udział w zajęciach warsztatowych poświęconych problematyce zachowania pamięci o okresie zimnej wojny. Warsztatom towarzyszyła wystawa pt. „Zimna wojna, krótka historia podzielonego świata” przygotowana przez Warszawski Oddział IPN (dostępna dla odwiedzających w Izbie Muzealnej do 15 czerwca br.).
Kolejne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w czerwcu br. w Bodo, w Norwegii.